Hasičské auto

Jak můžete vidět, je to nákladní podvozek s nástavbou výsuvného žebříku.

Menší nádrže na vodu, ukryté uvnitř auta umožňují i hašení. Nádrž na palivo se musela přemístit nahoru za kabinu řidiče.

Proto je ve výbavě auta i několik hadic umožňujích tuto činnost.

Výsuvný žebřík v akci.

Detail mohutné masky chladiče.

V zadní části auta jsou připraveny hadice. Povšimněte si i didaktického rozměru modelu, kterak nenápadně obrazem zafixovat v dětské paměti i telefonní číslo hasičského záchranného sboru.

Hasiči mají 150.

Detail žebříku s postranicemi a palivové nádrže za kabinou.

Vysunutý žebřík, tipuji tak do třetího, čtvrtého patra.

Dvojitá kola na dvou zadních nápravách. Přece jenom pět kubíků hasiva něco váží.

Asi jména hasičů, pravděpodobně velitel vozu.

Na závěr si ještě povšimněte množství moderních ovládacích prvků.