Raspberry – software samotného rádia

Pro zprovoznění rádia a ovládání pomocí původních ovládacích prvků elektronkového rádia jsem vycházel z návodu na těchto stránkách, který jsem upravil pro konkrétní potřebu v tomto projektu. Tím to bych chtěl autorům výše uvedených stránek poděkovat za inspiraci a výraznou pomoc díky jejich popisu a software.

Dále je potřeba nainstalovat knihovnu GPIO, pomocí které můžeme ovládat GPIO piny. Stáhněte si verzi 0.6.3, rozbalte ji do adresáře /home/pi v Raspberry a nainstalujte:

cd RPi.GPIO-0.6.3
sudo python setup.py install

Instalace rádia provedete stážením potřebných souborů a rozbalené je nakopírujte do adresáře /home/pi. Dále je nutno zajistit spouštění skriptů: radio.py spouštíme jako uživatel pi, zobraz.py jako root. Do souboru /etc/rc.local přidáme před poslední exit 0 následující dva řádky:

su -c „python /home/pi/radio.py &“ – pi
su -c „python /home/pi/zobraz.py &“ – root
(Editor za tímto účelem otevřete příkazem sudo nano /etc/rc.local)

Po restartu (sudo reboot) by se napřed měla ozvat znělka (jingl), která se přehrává z .wav souborů, pak by mělo začít hrát rádio. Znělky rádií si můžete nahrát ze živého vysílání, nebo si je namluvit do mikrofonu. Nahrávejte do wav souborů. Pojmenování souborů: pro předvolbu nula P0.wav, pro předvolbu 1 P1.wav a tak dále, je nutno dodržet velká a malá písmena. Mnou používané znělky pro rádia přednastavená v software si můžete stáhnout zde.

Řídícím prvkem je skript zobraz.py. V něm je důležitá sekce, ve které je možné měnit a přidávat stanice. Počet stanic není omezený, ale pro přehlednost doporučuji to nepřehánět, přece jenom se listování bude provádět jedním tlačítkem. V tom řádku je v prvních uvozovkách URL stanice. Tu si zjišťuji v PC pomocí programu URLSnooper 2 (free verze). V dalších uvozovkách je text pro první řádek displeje, a v posledních pro druhý řádek displeje. Před text na druhém řádku se ještě vkládá číslo předvolby 1: a mezera, text tedy začíná až na 4. znaku displeje a maximální zobrazitelná délka je tedy 12 znaků.